TIM Doelstelling

TIM Doelstelling

De TIM Topopleiding biedt bestuurders en managers met brede interdisciplinaire interesse een masterclass om hun daadkracht te verhogen en netwerk te vergroten.
TIM heeft tot doel:

  1. De deelnemers m.b.v. het Bewustzijns Besturings Model (BBM) inzicht verschaffen in de samenhang tussen het functioneren als individu (Basic Awareness) en als schakel in een organisatie (Business Awareness) en als onderdeel van een omgeving (Global Awareness).
  2. Mensen uit andere organisaties (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven)  leren kennen waarmee nu of in de toekomst wordt samengewerkt.
  3. De deelnemers vertrouwd te maken met het organiseren van samenwerking met andere organisaties en met andere disciplines, met het bundelen van innovatieve krachten en het inzetten van nieuwe kennis voor de verdere ontwikkeling van de regio.
  4. Voor de deelnemers een netwerk te creëren, waarin samenwerkingsverbanden op efficiënte en effectieve wijze gestalte kunnen krijgen.
  5. De deelnemers meer inzicht te verschaffen in de samenhang der wetenschappen en bevordering van hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
  6. De deelnemers in het licht van mvb/isw meer bewust te maken van de eigen sterkten/zwakten en de daarmee samenhangende kansen/bedreigingen.